Po zakończonym szkoleniu AFF skoczek może wykonywać skoki samodzielnie, ale w swojej strefie i pod nadzorem swojego instruktora, który odpowiada za jego bezpieczeństwo. Skoki bez jego asysty można wykonywać dopiero po uzyskaniu świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego.

Świadectwo kwalifikacji skoczka spadochronowego upoważnia do samodzielnego wykonywania skoków spadochronowych w zakresie wynikającym z uprawnień dotyczących tego świadectwa. Do dokumentu wpisuje się uprawnienia klasy wyszkolenia B – PJ(B).

Osoba posiadająca świadectwo kwalifikacji skoczka spadochronowego z klasą wyszkolenia B może wykonywać skoki bez nadzoru instruktora i we własnym zakresie układać czaszę główną spadochronu.

Kwestie reguluje Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 2013 roku w sprawie świadectw kwalifikacji, załącznik nr 7 zawierający szczegółowe wymagania dotyczące kwalifikacji lotniczych w zakresie wiedzy, umiejętności i praktyki dla świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego (PJ), Dz.U. 2013 poz. 664.

skoki w tandemie